Aan alle secretaresses en secretarissen : hartelijk dank

Vandaag 15 april is het secretaresse – dag. Het bestuur van FLAC wenst hierbij alle secretaressen en secretarissen van de club te bedanken voor hun belangeloze inzet. We weten dat dit een zware taak is en we zijn zeer blij steeds op hun kennis en kunde beroep te kunnen doen.