Aan alle vrijwilligers van onze club: dank u wel

In deze week van de vrijwilligers willen wij allen, die altijd bereid zijn een deel van hun vrije tijd belangeloos in te zetten voor de club, bedanken. Zowel de permanente, zoals trainers, bestuursleden en officiëlen , als de sporadische voor organisaties. Wij zijn blij altijd op u te kunnen rekenen.