Vertrouwenspersoon

De namen van de vertrouwenspersonen en hun coördinaten zijn te vinden bij de CLUB => Afdelingen.

profiel-en-functie-van-de-vertrouwenspersoon-in-de-club

Een vertrouwenspersoon in de club
Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders, … . Vaak volstaat een goed gesprek
om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op goede rails te krijgen.
Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de club niet op dergelijke manier opgelost worden en is het nodig om verdere stappen te nemen.
Dan kan het nuttig zijn om een derde, liefst neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een objectieve manier via gesprekken en aangereikte info de elementen van de problemen oplijsten en op basis daarvan proberen om tussen beide partijen tot een concensus te komen.
Anderzijds is het belangrijk dat elke persoon in de vereniging te allen tijde met individuele problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen van aantastelijkheden binnen de club, doch ook problemen tussen ouders en trainers of tussen trainers
onderling zouden tot de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon kunnen behoren.
Profiel van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is iemand die
 betrokken is bij de club (bv. als trainer, als ouder, als bestuurder, als jurylid, als sporter, …)
 de clubvisie en de visie van de federatie betreffende de sport kent
 kan luisteren
 discreet kan werken
 vlot inde omgang is
 gemakkelijk bereikbaar is
 kan bemiddelen
 gepast kan communiceren in moeilijke omstandigheden
 probeert tot een oplossing te komen
 telefonisch en/of via mail bereikbaar is
Aanpak van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon
 beschikt bij voorkeur over professionele vaardigheden en ervaringen om conflictsituaties aan te pakken
 werkt neutraal en onpartijdig
 kan elke melding inschatten naar dringendheid van behandelen
 beschikt over een aantal nuttige contacten (bv. meldingspunten voor druggebruik, jeugdzorg, hulpgroepen, gemeentelijke ombudsdiensten, …)
Verloop van de bemiddeling
De vertrouwenspersoon
 helpt zoeken naar een oplossing voor het gemelde probleem
 bemiddelt
De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbaar antwoord of oplossing
 informeert
Indien er via bemiddeling geen oplossing kan gevonden worden of indien de klachtbehandeling specifieke competenties vereist zal de vertrouwenspersoon informeren naar andere mogelijkheden voor afhandeling van de klacht, zowel intern als extern
 verwijst naar derden
 rapporteert
de vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.
Bekend maken van de vertrouwenspersoon
De naam en de coördinaten van de vertrouwenspersoon moeten bij alle leden gekend zijn. Dit kan via een prikbord in de kantine, via de website, mailing, infomomenten.
Ondersteuning van de vertrouwenspersoon in de club
De vertrouwenspersonen van de verenigingen kunnen voor verdere inlichtingen of ondersteuning terecht bij de vertrouwenspersonen van de Vlaamse Atletiekliga:
 Ludwig Peetroons, 02/474 72 15 – ludwig@atletiek.be
 Paula Vanhoovels, 02/474 72 22 – paula@atletiek.be